Huisregels

Het is ons streven om alle SWITCH leden op een optimale wijze gebruik te kunnen laten maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom heeft SWITCH een aantal huisregels opgesteld. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven.

Bij het betreden van de club ga je akkoord met de huisregels van SWITCH – the gym.

De huisregels van SWITCH – the gym zijn:

 • De aanwijzingen van het personeel dienen strikt opgevolgd te worden;
 • Dranken mogen alleen in een afgesloten fles/bidon meegenomen worden in de sportruimte;
 • Roken en het gebruik en/of verspreiden van verboden middelen is ten strengste verboden;
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de sportruimte;
 • Gebruik van een mobiele telefoon om te bellen is niet toegestaan in de sportruimte;
 • Verkoop- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder toestemming van SWITCH;
 • Jassen en tassen zijn niet toegestaan in de sportruimten;
 • Wij raden u aan om voor het opbergen van uw eigendommen gebruik te maken van de lockers;
 • Gelieve na het sporten geen eigendommen achter te laten in de lockers, daar deze dagelijks worden gecontroleerd en opengemaakt;
 • Het is verplicht schone en gepaste (geen slippers of sandalen) sportschoenen en gepaste sportkledij te dragen;
 • Gebruik apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden;
 • Het is verplicht om de apparatuur na gebruik te reinigen;
 • Na de training alle materialen terugleggen op de daarvoor bestemde plaatsen;
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd.


Ongewenste en/of gewenste intimiteiten in de SWITCH – the gym studio’s worden niet getolereerd en indien noodzakelijk wordt er bij overtreding van de huisregels aangifte gedaan bij de politie. SWITCH – the gym is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van je eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de studio. SWITCH – the gym kan als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.

SWITCH – the gym is altijd bevoegd om, wegens haar moverende redenen, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot één of meer van haar fitness studio’s en om de lidmaatschapsovereenkomst per direct op te zeggen.